Den som hyrt utrymmet benämns framöver som ”den ansvarige”. I fall den som hyr utrymmet är en enskild person, är denne ansvarsperson. Om det är en förening eller organisation som hyr utrymmet är det den som angett sina kontaktuppgifter i samband med bokningen som fungerar som ansvarsperson.

I priset ingår städning av utrymmet. Men kunden är fortfarande skyldig att återställa utrymmet, diska undan samt plocka ihop och föra bort skräp + pant.

Observera att vissa saker bör göras antingen innan stället lämnas, eller följande dag enligt överenskommelse. Om ordningsreglerna inte följs eller om något förstörs, debiteras en summa som motsvarar extra städning eller kostnad för reparation. Om klagomål över hänsynslöst beteende, trakasserier eller andra klagomål över bristande ordning inkommer, faktureras en avgift på 70 euro av den ansvarige. Åbo Akademis Studentkår kan därutöver besluta om att den ansvarige inte längre kan utnyttja Havtornen under en viss tidsperiod. Det finns kameraövervakning på området och vid behov används videoinspelningar som bevismaterial. Den ansvarige ser till att god ordning och säkerhet efterföljs samt klargör reglerna för användning av Havtornen åt tillställningens deltagare.

Om inget annat har avtalats går larmet kl. 23.00 på vardagar, i fall att Havtornen hyrs under en helg måste larmtiderna alltid diskuteras med serviceexperten. Om larmet utlöses och vaktfirman gör en utryckning är det den ansvarige som står för dessa kostnader.

Antalet personer i Havtornen får inte överstiga 40 personer.

  • Rökning samt användning av rökmaskin är förbjuden inne i Havtornen. Rökning på gården samt terrassen är tillåtet. Rökare bör observera brandsäkerheten samt alImän renlighet och endast fimpa i askkopp.
  • I köket bör disken vara diskad samt bortplockad och kylskåpet vara tömd. Därtill bör skräpet och alla tomflaskor vara bortförda.
  • Vardagsrummet bör återställas så som det var vid ankomst (stolar, bord samt soffor på sin rätta plats).
  • Se till att det inte finns skräp, tomflaskor el.dyl på terrassen.
  • Den ansvarige är skyldig att meddela serviceexperten ifall något går sönder.
  • Om catering beställts är det på den ansvariges ansvar att komma överens med cateringfirman när de hämtar sina saker.
  • Kontrollera att alla dörrar samt fönster är låsta (terrassen, ytterdörren samt grinden) och att lamporna är släckta innan ni lämnar Havtornen.
  • ÅAS ansvarar inte för kvarglömda saker.

Avbokning

Om en avbokning sker mer än 14 dagar innan det bokade datumet, återbetalas bokningssumman i sin helhet. Om en avbokning sker minst 7 dagar innan det bokade datumet, återbetalas 50% av bokningssumman. Vid kortare varsel behålls hela bokningssumman.