Havtornen – där historia möter framtid.

Havtornen fungerade som lastningsbrygga för Vasa Ångkvarn Ab och var ett tag en av sin tids ledande livsmedelsföretag med fabriker på flera orter. Idag är Havtornen Åbo Akademi Studentkårs kårhus i Vasa.

1849-1874

Vasa Ångkvarn Ab grundades 1849 vid Gamla Vasa av Alexander Levón, men på grund av Vasa brand 1852 flyttades staden och ångkvarnsverksamheten till sin nuvarande plats. 1874 gav magistraten tillstånd för kvarnverksamhet, och kvarnen inledde sin verksamhet vid nuvarande Academill.

1889-1891

År 1889 gick elden lös och förstörde mer eller hela kvarnverksamheten. Men, det tog endast två år innan man hade byggt upp verksamheten igen, med nya ångmotorer och denna gång även elevatortorn för att underlätta transporten av säd samt varor. Ångkvarnen och elevatortornen stod färdigt år 1891 och då återupptogs också verksamheten.

1908

På grund av dålig sockel tvingades man riva de ursprungliga elevatortornen för att sedan bygga dem på nytt litet längre ut. De nya tornen stod klara 1908 och är de som fortfarande står i Inre Hamnen idag.

Spannmålet transporterades längs med elevatorgången med hjälp av transportband. Kugghjulet – som idag återfinns på Havtornens fjärde våning – är original, och användes för att få bandet att rulla mellan Elevatortornen och Ångkvarnen. Mjölsäckarna transporterades sedan via spiralerna till lastningsbryggan.

Lastningsbryggan var vid nuvarande våning 2 (där vardagsrummet nu är). Dörren var på husets södra sida, och på havssidan var kajen. Vid kajen låg båtar förtöjda, varifrån spannmålet fördes ut, eller togs in. I elevtortornen fanns även en maskinell elevator, som sög spannmålet från båten, som sedan transporterades till kvarnen. Med denna maskin kunde man lossa upp till 30 ton säd/timme.

1910-1963

Kvarnen byggdes i flera olika skeden till det vi idag känner igen som Academill. Det sista tillägget gjordes på 60-talet då de nya silorna byggdes – dessa revs sedan sommaren 2023. På 60-talet förde man en hård strid med staden för att få bygga dem, men eftersom man var en av stadens större arbetsgivare fick man göra lite som man ville. Även om de i princip byggdes rakt över en gata.

1981-1992

Under 80-talet blåste förändringens vind och efter ett namnbyte såldes även verksamheten på Strandkvarnen (som Ångkvarnen kallades i folkmun). Efter ytterligare några år övertas verksamheten av ännu ett annat företag som till sist lägger ner verksamheten på Ångkvarnen år 1991-92.

2003-2006

År 2003 köpte Harry Schaumans stiftelse och Stiftelsen för Åbo Akademi kvarnen, och återuppstod som campus. I samband med det ville Åbo Akademis Studentkår ha ett kårhus för sina studerande och 2006 köpte studentkåren Havtornen. Renoveringen och köpet kostade 1,8 miljoner euro.

2007

År 2007 fick Studentkårens verksamhet i Vasa flytta in i de nyrenoverade Havtornen och elevatorgången mellan tornen och Academill. Verksamheten fungerade då under Kåravdelningen i Vasa, men som ett par år senare lades ner i förmån för att vara en enda studentkår för alla studerande – oberoende studieort.

2017 & 2020

Tio år efter att verksamheten påbörjades gjordes en omfattande fasadrenovering av Havtornen. Därtill gjordes också en mindre ytrenovering av Havtornen under panedmin år 2020 för att då fräscha upp bl.a. vardagsrummet samt bastun.

2024

Idag har Åbo Akademis Studentkår funnits i Havtronen i över 15 år och vi är glada över att ha ett sådant unikt kårhus som dessutom är ändamålsenligt och tillgängligt för studerande, specialföreningar som för Vasaborna!